Security Guard 保安人员 (HIRED)

Skop kerja:

Bertanggungjawab ke atas keselamatan bangunan dan asset syarikat.

Merekod semua pelawat dan kontraktor direkod dan ditapis sebelum dibenarkan masuk.

Melakukan permeriksaan keselamatan di dalam dan sekitar bangunan pada masa yang ditetapkan dan melaporkan sebarang kecurigaan, jika ada.

Mengawal lalu lintas dan menentukan kenderaan diletak dengan teratur.

Melakukan tugas pengawal static dan pengawal ronda.

Bertindak dan menyalurkan bantuan terhadap situasi dan keadaan kecemasan.

Melaksanakan tugas-tugas lain sekiranya diperlukan.

Keperluan Mempunyai kelayakan minima SRP/PMR.

Sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman kerja dalam kapasiti yang sama.

Tiada rekod jenayah.