Car (e-Hailing Driver)

*Ini adalah peluang menjana pendapatan dan bukan sebuah pekerjaan atau penggajian
*This is an income earning opportunity and not an employment

Ada Kereta? Jadilah Pemandu Grab! / Own a Car? Be a Grab Driver!

1. Tetapkan waktu bekerja anda sendiri / Set your own flexible working hours
2. ‘Cash out’ pendapatan setiap hari / Cash out your earnings daily
3. Jana pendapatan menerusi e-hailing dan juga penghantaran / Earn income from e-hailing as well as from delivery

Faedah-faedah / Benefits:
– RM300 daripada kos-kos e-hailing dibayar balik oleh Grab / RM300 of e-hailing costs reimbursed by Grab
– Rebat untuk petrol, penyelenggaraan kereta, pelan telco dan banyak lagi / Rebates for petrol, car maintenance, telco plan and many more (GrabBenefits)
– Perlindungan Berkumpulan untuk Kemalangan Peribadi Percuma (Insurans) / Free Group Accident Personal Coverage (Insurance)
– Caruman KWSP & SOCSO / EPF & SOCSO Contribution

Syarat Kelayakan / Requirements:
– Warganegara Malaysia / Malaysian Citizen
– Umur 21 – 69 tahun / Age 21 – 69 years old
– Usia kenderaan: Kurang daripada 10 tahun / Vehicle age: Less than 10 years
– Lesen Memandu Kompeten Malaysia / Malaysian Competent Driving Licence
– Lesen PSV E-hailing. Proses aplikasi termasuk menjalani pemeriksaan kesihatan / E-hailing PSV Licence. The application process includes a medical check-up (Info: grb.to/lesenPSV)

Untuk maklumat lanjut bagi cara-cara untuk mendaftar sebagai Pemandu Grab (e-hailing), klik link di bawah.
For more info on how to sign up as a Grab driver (e-hailing), click on the link below.

Sign up today at http://grb.to/gograbdriverpt

Categories: , Tag: